Erasmus+ projektas darbuotojų mobilumui

2024 metais laimėjus Erasmus+ projektą darbuotojų mobilumui (Mobility of sports staff KA182 - SPO), 2025 - aisiais siųsime net 10 Vertical instruktorių ir trenerių stažuotei į Nyderlandus. Stažuotės tiklas - stiprinti darbuotojų vadybinius įgūdžius, remiantis Nyderlandų laipiojimo centrų patirtimi. Taip pat sieksime tobulinti instruktorių ir trenerių sporto technikos įgūdžius, bei jų gebėjimus kurti sporto programas, kurios būtų pritaikytos skirtingų amžiaus grupių lankytojams.

Tikimės, kad projekto metu sustiprinsime tarpusavio ryšius komandoje, o įgytomis žiniomis galėsime pasidalinti su nuolatos augančia laipiotojų bendruomene. Tvirtai tikime, kad tokie ir panašūs projektai kuria naujus tarptautinius ryšius, bei kelia laipiojimo sporto lygmenį nacionaliniu mastu.

Bendrai, darbuotojų stažuotėms bus skirta beveik 26 tūks. eurų. Projektas dalinai finansuojamas iš Erasmus+ programos.

erasmus+
© 2024 Vertical.lt